4 września zebranie rodziców

UWAGA RODZICE!

DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 ROKU

– PONIEDZIAŁEK – O GODZ. 16: 00

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RODZICÓW.

 

Porządek zebrania:

  1. Informacje organizacyjne
  2. Przedstawienia pracowników
  3. Zapoznanie z rocznym planem pracy
  4. Spotkania z opiekunkami w grupach.

Proszę na czas zebrania zorganizować opiekę nad dziećmi poza terenem żłobka.