ZARZĄDZENIE NR 1/2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „PORANEK” W OŁAWIE

z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany wysokości opłat

za pobyt dziecka w żłobku od dnia 01 stycznia 2020 r.

§ 1

  1. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Oławie nr XXIII/177/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. § 2 pkt.2 dokonuje się waloryzacji opłaty za pobyt dziecka w żłobku Miejskim „Poranek” w Oławie.

  2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku od dnia 01 stycznia 2020 r. wynosi 1,89 za 1 godzinę pobytu.

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.