WSTRZYMANIE NALICZANIA OPŁAT

Szanowni Państwo.

Z uwagi na brak możliwości świadczenia przez Żłobek Miejski „Poranek” w Oławie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, będący efektem ogłoszenia w Polsce stanu epidemii związanej z COVID-19 informujemy, iż wstrzymujemy naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku do czasu otwarcia placówki po przerwie spowodowanej pandemią w/w choroby.

Rozliczenie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku za marzec 2020 r. nastąpi przy ustalaniu wysokości pierwszych opłat po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 i będzie miało formę potrącenia należności z opłat bieżących.

Z poważaniem
Dyrektor
Żłobka Miejskiego „Poranek”
w Oławie
mgr inż. Irena Kozioł-Manecka