ZEBRANIE RODZICÓW

Dnia 28 sierpnia 2018 r. – wtorek – o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców.

Proszę na czas zebrania zabezpieczyć opiekę dla swoich dzieci poza żłobkiem.

Porządek zebrania:

 

I. Część wstępna w holu:

1. Przedstawienie załogi

2. Przedstawienie informacji ogólnych

3. Zapoznanie z rocznym kalendarzem imprez

4. Odpowiedzi na pytania Rodziców

II. Część szczegółowa w salach grup:

1. Przedstawienie zasad funkcjonowania w grupie.

2. Przedstawienie dziennego harmonogramu pracy grupy

3. Zapoznanie Rodziców z rocznym planem pracy grupy

4. Odpowiedzi na pytania Rodziców.