Zarządzenie w sprawie naboru do żłobka

ZARZĄDZENIE NR 2/2019

DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „PORANEK” w OŁAWIE

z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru do Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie

§ 1

Na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie
zarządzam co następuje:

§ 2

W okresie od 20 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. trwa nabór dzieci do Żłobka.

§ 3

1. Do Żłobka przyjmowane będą dzieci, których rodzice/opiekunowie złożyli Kartę
Zgłoszenia dziecka do Żłobka, zawierającą wszystkie niezbędne dane dziecka w terminie
określonym w § 2 .
2. Do żłobka przyjmowane będą dzieci z roczników: 2019, 2018, 2017, po ukończeniu
20 tygodnia życia, a nie ukończonym 3 rokiem życia.

§ 4

Złożone karty zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej, która dokona naboru.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.