Nowe obostrzenia

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w związku z ogłoszonymi przez Rząd RP nowymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania
oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i żłobków, od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. do żłobka będą mogły uczęszczać tylko dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).