Podpisywanie umów 12-27 czerwca

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniach od 12 do 27 czerwca br. będzie miało miejsce

podpisywanie umów o świadczeniu usług na rok 2023/2024.

Wszyscy rodzice, których dzieci zostały wstępnie przyjęte do żłobka oraz rodzice,którzy podpisali kontynuację, proszeni w/w terminie o zgłoszenie się do dyrektora żłobka w celu podpisania umowy.

Przy podpisaniu umowy wystarczy obecność jednego rodzica (opiekuna prawego).

Proszę o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego,

  • numeru PESEL dziecka,

  • numeru PESEL obojga rodziców (opiekunów prawnych),

  • numerów telefonów obojga rodziców (opiekunów prawnych),

  • adresy e-mailowe obojga rodziców (opiekunów prawnych).

Umowę będzie można podpisać w/w dniach w godzinach od 7:00 do 15:00, zaś 27.06 (wtorek) od 7:00 do 16:00

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji niepodpisanie umowy w/w terminie jest jednoznaczne

z rezygnacją z miejsca i wykluczeniem z rekrutacji.

Proszę nie zostawiać podpisania umowy na ostatni dzień.