Czas pracy żłobka [aktualizacja]

DRODZY RODZICE!

W związku z licznymi uwagami związanymi ze skróconym czasem opieki nad dziećmi w żłobku i problemami rodziców w tym zakresie, Dyrektor Żłobka od dnia 7 września 2020 r. przywraca działalność placówki w pełnym wymiarze godzin.

Od poniedziałku dnia 7 września 2020 r. Żłobek Miejski „Poranek” w Oławie czynny jest w czasie od godz. 6.00 do godz. 16.00.