Zawieszenie zajęć stacjonarnych

„Dyrektor Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie działając na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oławie z dnia 03.11.2020 r. – syg. HDM.9020.2020.EJ oraz zgody Burmistrza Miasta Oława z dn. 03.11.2020 r. – syg. ZOSiPOW.8225.07.2020 zawiadamia, iż w dniach od 03 listopada 2020 r. do 08 listopada 2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w placówce.”

 

Z poważaniem

Jolanta Pyziołek
dyrektor Żłobka Miejskiego „Poranek”
w Oławie