Informacja o przelewach

Uprzejmie proszę o dokonywanie opłat za żłobek przelewem na nr rachunku:

04 9585 0007 0010 0014 3143 0156

Opłaty należy wykonywać podając tytuł wpłaty:

imię i nazwisko dziecka -za pobyt w żłobku w m-cu …….. rok ……… , kwota.

imię i nazwisko dziecka – za wyżywienie w m-cu …….. rok ………, kwota.

Opłatę należy wnieść do 15 dnia bieżącego miesiąca w wysokości podanej przez intendenta żłobka (dokładnie tyle zł i gr. jak wykaże).

Opłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do od 5- 15 każdego miesiąca.

Dziękuję serdecznie za współpracę.