Zapisy do Żłobka

OGŁOSZENIE

Zapisy do Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w terminie od 20 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r.

Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka należy wypełnić elektronicznie, korzystając ze strony:https://nabor.pcss.pl/olawa/zlobek (Uwaga! Dostępne dopiero od 20 lutego.)

Wydrukowaną i podpisaną kartę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w placówce, ul. B. Chrobrego 106 A, 55-200 Oława, w terminie do 20.03.2019 r. do godz. 16:00. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat – urodzone w roku 2017, 2018 i do 1 kwietnia 2019 r. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka również mają obowiązek złożenia kart.

Burmistrz Miasta Oława
/-/ Tomasz Frischmann